Prędkość nurtu

Kiedy znajdziemy się w rzece o silnym nurcie, musimy wiedzieć, że prędkość prądu jest różna w zależności od głębokości. Przy dnie, z powodu jego nierówności, tarcie jest największe, przez co maleje prędkość wody. W wierzchniej warstwie woda „trze” o powietrze i także spowalnia, ale mniej. Na głębokości ok. 1/3 pod powierzchnią opory są najmniejsze i analogicznie – prędkości największe, co widać na rysunku poniżej.

Rys. 1 Rozkład prędkości w rzece (tachoida)

Rys. 1 Rozkład prędkości w rzece (tachoida)

 

Oznacza to, że siła wody płynącej jest z reguły wyraźnie niedoceniona, ponieważ widzimy tylko jej prędkość na powierzchni, która jest relatywnie mała. Z tego powodu zawsze mamy tendencję do bagatelizowania siły nurtu. Jednak kiedy tylko wejdziemy w taką wodę, poczujemy jej napór.

 

<< Wstecz      Główna       Dalej>>

 

Dodaj komentarz